Μνημονεύοντας το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη

20.11.2015

Ημερίδα με αντικείμενο το έργο του ποιητή Μ. Αναγνωστάκη που οργανώνει το τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σχετικά αρχεία