Μάθημα μεταπτυχιακών φοιτητών

28.03.2007

Πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου μάθημα του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”