Μάθημα «Ιστορική Εκπαίδευση και Μουσείο» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία»

13.01.2017

Παρουσίαση εργασιών ομάδων φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος «Ιστορική Εκπαίδευση και Μουσείο» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» και παρουσίαση της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΜΒΠ από την κα Εύα Φουρλίγκα.