Μάθημα για μεταπτυχιακούς φοιτητές

02.09.2005

Μάθημα για μεταπτυχιακούς φοιτητές του διατμηματικού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”