Κοπή πίτας

25.01.2009

Κοπή βασιλόπιτας ΣΦΜΒΠ με μουσικό πρόγραμμα