Κοπή πίτας

19.01.2005

Πραγματοποιήθηκε στο χώρο υποδοχής του Μουσείου η ετήσια εκδήλωση των εργαζομένων της ΕΡΤ 3. Κοπή πίτας.

Χώρος υποδοχής