Ημερίδα Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής με θέμα «Κέντρα Δημιουργικότητας: προώθηση πολιτισμού, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα»

15.04.2013

Ημερίδα Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής με θέμα «Κέντρα Δημιουργικότητας: προώθηση πολιτισμού, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα», αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης». Μουσική συναυλία με πιάνο. Η εκδήλωση αποτέλεσε συνδιοργάνωση με το ΜΒΠ