Κείμενο και εποπτικό υλικό τεκμηρίωσης της διάλεξης «Στρατιωτικοί άγιοι στο Βυζάντιο. Εικονογραφία και Ιδεολογία, μέσα από τη Συλλογή Εικόνων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» της Δρος Αγαθονίκης Τσιλιπάκου

14.03.2024 - 14.03.2024

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο και να δείτε το εποπτικό υλικό τεκμηρίωσης της διάλεξης «Στρατιωτικοί άγιοι στο Βυζάντιο. Εικονογραφία και Ιδεολογία, μέσα από τη Συλλογή Εικόνων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» της Δρος Αγαθονίκης Τσιλιπάκου

Σχετικά αρχεία