Εσπερίδα: Καινοτόμες δράσεις για τους πολίτες. Η δράση«URwatair: Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές περιοχές»

17.04.2019 - 17.04.2019

Ομιλίες

URwatair: Συμμετέχω 

Κλεοπάτρα Θεολογίδου

πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ποια η ποιότητα του αέρα που αναπνέω στην πόλη;

Κώστας Καρατζάς

καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ

Νερό της βροχής: Πώς το διαχειριζόμαστε σωστά μέσα στην πόλη;

Κώστας Κατσιφαράκης

καθηγητής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής
Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.