Ημερίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

04.06.2010

Ημερίδα στο μικρό αμφιθέατρο. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ. Παρουσίαση Μετ/κών εργασιών