Ημερίδα του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης

17.06.2015

Ημερίδα του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α΄/βαθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) Θεσσαλονίκης.

Αμφιθέατρο  «Στέφανος Δραγούμης».