Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για τη δημόσια παρουσίαση του έργου «MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence»

11.06.2019

Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για τη  δημόσια παρουσίαση του έργου «MoNa : Monuments in Nature: A Creative Co-existence».
Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Είσοδος ελεύθερη.