Ημερίδα της Εταιρείας Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων (ΕΤΕΠΑΜ)

24.09.2004

Ημερίδα της Εταιρείας Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων (ΕΤΕΠΑΜ) για την επεξεργασία των ελληνικών προτάσεων πάνω στο σχέδιο των Διεθνών Αρχών της Δομικής Αναστήλωσης των Μνημείων που συντάσσει το διεθνές ICOMOS