Ημερίδα Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης

23.02.2010

Διάθεση αμφιθεάτρου για ημερίδα Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης