Ημερίδα με τίτλο “Μνήμες Καππαδοκίας-Λαογραφία, Πολιτισμός, Παράδοση”

23.05.2009

Παραχώρηση αμφιθεάτρου για την ημερίδα με τίτλο “Μνήμες Καππαδοκίας-Λαογραφία, Πολιτισμός, Παράδοση”. Μη κυβερνητική οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» και πολιτιστικός σύλλογος «Εταιρεία Θεάτρου Γ.Κ. Φωτιάδης»