Ημερίδα με θέμα «Ανθρωπολογία του θανάτου: έμφυλοι προσδιορισμοί και αφορισμοί»

27.05.2006

Πραγματοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ανθρωπολογία του θανάτου: έμφυλοι προσδιορισμοί και αφορισμοί», στο πλαίσιο του μαθήματος Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με ειδικό θέμα «Θάνατος: έμφυλες νοοτροπίες και πρακτικές».

Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”