Ημερίδα “Κλείτος Κύρου, Δέκα Χρόνια απουσίας”

09.04.2016

Ημερίδα με τίτλο «Κλείτος Κύρου, Δέκα Χρόνια απουσίας» που οργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.

Σχετικά αρχεία