Ημερίδα «Καλές πρακτικές στο URBACT III: Η νέα πρόσκληση του προγράμματος»

20.01.2017

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ημερίδα  «Καλές πρακτικές στο URBACT III: Η νέα πρόσκληση του προγράμματος»

Πληροφορίες: www.urbact.eu

 

 

Σχετικά αρχεία