Ημερίδα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις IPs»

21.01.2023

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και το τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις Ips».

Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, με αφορμή τη συλλογή μολυβδόβουλλων του Μουσείου ξεκίνησε να υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά και αποτελεί μια στοχευμένη εκπαιδευτική δράση, καθώς απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχετικά αρχεία