Ημερίδα: αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου

30.03.2015

Συνάντηση εργασίας των φορέων του ερευνητικού προγράμματος

Σχετικά αρχεία