Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (4ος-16ς αι.)

22.05.2017

Θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας του Τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Σχετικά αρχεία