Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης “Η Armée d’Orient στα Βαλκάνια: Αρχαιολογικά τεκμήρια ενός νοσοκομείου στη Θέρμη/Sédès”

21.12.2012

Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης “Η Armée d’Orient στα Βαλκάνια: Αρχαιολογικά τεκμήρια ενός νοσοκομείου στη Θέρμη/Sédès”