“Γίνομαι ξεναγός στον τόπο/στη γειτονιά/στο σχολείο μου” Επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης

11.12.2015

Επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης

Η ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων και το υλικό παρουσίασης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες: Χ. Τερζητάνου, τηλ:6946119689, e-mail:terzitanou@sch.gr

Σχετικά αρχεία