Γενική συνέλευση

15.10.2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΕΑ – τοπικού παραρτήματος Κεν. Και Δυτ. Μακεδονίας