Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ

29.02.2012

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη»