Φιλανθρωπική εκδήλωση

17.12.2011

Φιλανθρωπική εκδήλωση (δείπνο – συζήτηση) στο φουαγιέ του Μουσείου