Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΣΦΜΒΠ

12.03.2010

Ομιλία του κ. Ζερεφού με θέμα «Τα αδιέξοδα της υπερπληροφόρησης στην προστασία του περιβάλλοντος». Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΣΦΜΒΠ Χώρος υποδοχής