Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΣΦΜΒΠ

26.11.2004

Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΣΦΜΒΠ – Ομιλία κ. Λαμπράκη-Πλάκα με θέμα «Αναγέννηση και Αρχαιότητα».

Χώρος υποδοχής