Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΣΦΜΒΠ

12.07.2007

Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΣΦΜΒΠ – ομιλία Σ. Στάικου, προέδρου του πολιτιστικού ιδρύματος του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, με θέμα «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Κοινωνία ως αντικείμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς» . Χώρος υποδοχής