Ετήσιο Επίσημο Δείπνο ΣΦΜΒΠ

20.11.2009

Ετήσιο Επίσημο Δείπνο με ομιλητή τον κ. Ευάγγελο Κωφό, τ. πρεσβευτή, με θέμα «Προβληματισμοί εθνογένεσης και ‘τατκοβίνα’ της γειτονικής FYROM»