Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ

03.11.2010

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”