Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ

18.03.2004

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”