Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ

15.03.2006

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”