Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ

03.12.2009

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΦΜΒΠ. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”.