Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές ΣΦΜΒΠ

03.02.2005

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές ΣΦΜΒΠ. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”