Εργαστήριο Κεραμικής

04.10.2011

Οι σύνεδροι του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Υστερορωμαϊκής Κεραμικής πραγματοποίησαν εργαστήριο κεραμικής στον υπόστεγο χώρο του αιθρίου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.