Επιστημονικό μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατο του Δημητρίου Δελιβάνη

26.04.2017

Επιστημονικό μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατο του Δημητρίου Δελιβάνη, ο οποίος υπήρξε καθηγητής και Πρύτανης
του Α.Π.Θ. Την εκδήλωση οργανώνει το Ίδρυμα Δημήτρη και Μαρίας Δελιβάνη.
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης