Επιστημονική συνάντηση

28.06.2017 - 29.06.2017

Ετήσια επιστημονική συνάντηση στην οποία θα παρουσιαστεί η πρόοδος των εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών των κατευθύσεων Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γενικής και Συγκριτικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.