Επίσκεψη της European Glaucoma Society

06.09.2013

Η οργανωτική επιτροπή της ετήσιας καταληκτικής συνάντησης της European Glaucoma Society που έγινε στη Θεσσαλονίκη προσέφερε στους συνέδρους μία επίσκεψη στο Μουσείο.