Επίσκεψη για το ΔΠΜΣ Μουσειολογίας ΑΠΘ

01.02.2012

Παραχώρηση αμφιθεάτρου “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” και ελεύθερη επίσκεψη για το ΔΠΜΣ Μουσειολογίας ΑΠΘ