Επιμορφωτική συνάντηση του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

02.04.2019

Επιμορφωτική συνάντηση του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού.
Διοργάνωση: 1ο ΠΕΚΕΣ με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού
Πολιτισμού
Είσοδος ελεύθερη.