Επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς

04.01.2005

Πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου, όπου έγινε και η παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας.

Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”