Επιμορφωτική Ημερίδα

22.05.2016

Επιμορφωτική Ημερίδα για τη διδασκαλία και τη διάδοση της Ισπανικής Γλώσσας. Διοργάνωση: Ισπανο-Ελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού.  Το Μουσείο  υποστηρικτής της εκδήλωσης.