ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

28.09.2019

6Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ELE(ForELE) ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ