Επιμορφωτική ημερίδα στην ισπανική γλώσσα στην Θεσσαλονίκη

28.09.2019 - 29.09.2019

6Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ELE(ForELE) ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ