Επιμορφωτική Ημερίδα – Περιβάλλον και Οικολογία στην Εκπαίδευση

13.01.2018

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει την σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ σχολείου και περιβαλλοντικής αγωγής, με τη βοήθεια του μαθήματος της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Ειδικότερα, η ημερίδα έχει σκοπό να προβάλλει τους τρόπους με τους οποίους η διδασκαλία της ξένης γλώσσας μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την Οικολογία.

Σχετικά αρχεία