Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Η υλοποίηση των σχεδίων δράσης και της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία»

18.06.2019

Επιμορφωτική ημερίδα για τις/τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Η υλοποίηση των σχεδίων δράσης και της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία».
Διοργάνωση: 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Είσοδος ελεύθερη.