Ενημέρωση της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης

05.07.2006

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου από τις υπαλλήλους του Μουσείου κα Ε. Φουρλίγκα και κα Ε. Βεροπουλίδου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις αίθουσες από τον κ. Ι. Μότσιανο. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”.