Έκθεση ανακοινώσεων τοίχου “Water Supply and Sewage in Byzantine and Post-byzantine Thessaloniki and Constantinople / Ύδρευση και αποχέτευση στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους”

18.06.2017

Συνεχίζεται η έκθεση ανακοινώσεων τοίχου με θέμα “Water Supply and Sewage in Byzantine and Post-byzantine Thessaloniki and Constantinople / Ύδρευση και αποχέτευση στη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς  χρόνους”

Η έκθεση ανακοινώσεων τοίχου θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου, στο αίθριο του μουσείου.

περισσότερα