Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

04.10.2012

“Ανάβοντας μια φλόγα”

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, ώρα 9.00, και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, ώρα 9.00

Για μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωριμία των μαθητών με τα αντικείμενα του Μουσείου που σχετίζονται με τη φωτιά (κεραμική, λυχνάρια, μέταλλα, γυαλί) και προβολή video για τη χρήση της φωτιάς στη μεταλλουργία και υαλουργία.