Εκπαιδευτικά εργαστήρια

08.11.2008 - 21.11.2008

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού των εφορειών Β. Ελλάδος σε θέματα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης κινητών μνημείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Αμφιθέατρο “Μελίνα Μερκούρη”.